This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. At any time you can manage the cookies parameters on your computer. By continuing your navigation, you accept the use of cookies.

Conformering Diensten

Als industrieel machinebouwer passen wij regelmatig verschillende essentiële Europese richtlijnen toe, zoals bijvoorbeeld de "Machine Richtlijn" 2006/42/EC.

Deze kennis laat ons toe om onze klanten in de volgende domeinen te helpen:

compliance van bestaande machines in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 12.08.1993 en de latere, aangepaste Koninklijke besluiten, door de omzetting in het Belgisch recht, van de Tweede Bijzondere Richtlijn 89/655/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 30 november 1989 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik van arbeidsmiddelen door werknemers op de werkplaats, zoals gewijzigd door Richtlijn 95/63/EG van 5 december 1995.

het opstellen van EG-dossiers inzake nieuwe machines in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 12.08.2008, in het Belgisch recht omgezet in Richtlijn 2006/42/EC van het Europees Parlement. Deze bevatten onder andere:

1. inspectie van de machine volgens de eisen zoals beschreven in Bijlage 1 van de "Machinerichtlijn" 2006/42 /EG

2. risico-analyse van de machine volgens EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2 en EN ISO 14121-1

3. voorstel van veiligheidsmaatregelen om te voldoen om aan de doelstellingen die de risico-analyse aantoonde

4. implementatie van de veiligheidsvoorschriften

5. het schrijven van de "EG" map


U kunt ook van onze ervaring genieten om de aan uw business aangepaste homologatie procedure te vinden.

Wenst u meer informatie over Conformering ?


Contacteer ons